Het dorp Beetsterzwaag

Het dorp Beetsterzwaag is een plaatsje gelegen in het prachtige friese landschap. Om het dorp liggen grote loof- en naaldbossen, zandgronden en heidevelden. Hier kun je lekker wandelen en genieten van de natuur en historische bezienswaardigheden zoals bijvoorbeeld het Lycklamahuis, Lyndensteyn en de Van Harinxmastate. Het dorp telt ongeveer 4000 inwoners en ligt in de gemeente Opsterland. In Beetsterzwaag staat het gemeentehuis.

In het dorp zijn genoeg dingen om u te vermaken.
Bijvoorbeeld de snackbar, luxe restaurants, parken, de tropische kas, fitnessgebouw, tennisbaan, voetbalvelden, speeltuinen, hertenkamp, golfbanen, bibliotheek en meer. Natuurlijk is er ook nog de supermarkt C1000 Berkenbosch. Jaarlijks vinden leuke activiteiten plaats als het Sweachster Festival, Braderie, Kermis, Koninginnedag-optocht en markten. Ook zijn er excursies die in de bossen en streken rondom Beetsterzwaag gehouden worden.

In en om het dorp is een aantal verblijfverplaatsen van verschillende allure en bijbehorend prijsniveau. Zo is er een echt Bed en Brochje
(Fries voor Logies en Ontbijt), zie de website
www.bedenbrochje.nl; en er is een logeeradres van de Stichting Vrienden op de Fiets, dat tevens wandelaars goedkoop onderdak biedt, zie de website www.vriendenopdefiets.nl en www.wandelnet.nl. Verder is er een sfeervol hotel-restaurant het Witte Huis in Olterterp (www.wittehuisolterterp.nl) en het reusachtige vijfsterrenhotel Lauswolt (www.lauswolt.nl).
Ook is er een camping aan de westkant van Beetsterzwaag, naast de snelweg A7.

In het dorp zijn enkele scholen, de Christelijke Protestantse Basisschool De Paedwizer, Openbare basisschool De Trime, en school Lyndensteijn voor geestelijke- en verstandelijk gehandicapten.
 
Het klimaat en omgeving.

In tegenstelling tot andere dorpen in Friesland en/of Nederland, is alles zeer gevarieerd. Met name de natuur. Zowel zandgrond, moerasgebied, sloten, weilanden, naaldbos, loofbos, heidestroken en pijpenstrootjesvelden omgeven Beetsterzwaag.De laatste jaren gaat de natuur hard achteruit, door boomkap en vooral ook huisbouw.
Dat heeft grote gevolgen, veel diersoorten krijgen het zwaar te verduren.
Het klimaat is 's winters vaak koud, tijdens strenge winters wordt er volop geschaatst op een speciaal aangelegde ijsbaan in het bos vlak naast Heidehuizen. Muziek en eten maken alles extra fijn.
Dan in het voorjaar komt alles helemaal weer tot leven, door parken vol met crocussen en sneeuwklokjes krijgt u echt het gevoel van rust.
Daarnaast kunt u de eerste vogels als de tjiftjaf en de bonte vliegenvanger alweer horen fluiten.
's Zomers is alles nogal verschillend, de ene keer regent het, de andere keer is het rond de 30 graden...


 

 

Diersoorten, flora en fauna

In en rondom het dorp zitten mensen die alles registreren van wat er voorkomt. Zowel van insecten tot de zoogdieren.
Waargenomen soorten staan op
www.geaflecht.nl.
Om u een eens te tonen wat er allemaal leeft worden er geregeld excursies gehouden van o.a.:
 -
Natuurvereniging Gorredijk.
 -
Vlinders at Noord-Nederland.
 -
It Fryske Gea.
 -
Paddestoelenwerkgroep Friesland.

 
Geen